#TuTries

Les Illes que t’estimes més

Tu tries les Illes que t’estimes més.

Plataforma de participació del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat de les Illes Balears.

"La millor manera de predir el futur és crear-lo"

Anima't a participar-hi amb les teves propostes i comparteix el teu coneixement.

Marga Prohens

‘‘Les Illes que t’estimes més’’

Benvolguts ciutadans,

El passat dimecres 22 de maig, el Govern de les Illes Balears, que tenc l’honor de presidir, va constituir la Mesa del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat de les Illes Balears, amb la finalitat última de millorar el benestar de tots els qui habitam a les illes.

La constitució de la Mesa, integrada per més d’un centenar de representants dels sectors econòmics, les universitats, les administracions locals, els partits polítics i les entitats de la societat civil, suposa obrir, de pinte en ample, el procés de transició cap a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears.

Es tracta d’un procés que, respectant els límits ecològics i abordant els desequilibris existents en matèria econòmica, social i ambiental, aspira a respondre als reptes complexos que emanen del canvi climàtic, l’escassetat de recursos i altres megatendències globals que afecten, també, les Illes Balears i, especialment, el seu sistema turístic.

Per posar en marxa aquest procés, d’elevada transcendència per a les nostres illes, avui posam a disposició de tots els interessats aquesta plataforma de participació en línia. La finalitat d’aquesta iniciativa és fomentar una participació més democràtica i transparent, i més activa i diversa, tant dels actors regionals amb capacitat de decisió com de la ciutadania en general. D’aquesta manera, aspiram a captar punts de vista a gran escala i a augmentar la inclusió i la cobertura geogràfica a totes les illes i municipis.

Es tracta d’una plataforma oberta a propostes, informacions, dades, coneixement i recerques que alimentarà, a partir del mes de juliol, la feina de dotze grups de treball que s’orientaran, des d’un diàleg profund i constructiu, a identificar i delimitar problemes, a fixar els objectius d’aquesta transició i a escollir les vies de transició. Per tal de promoure la generació d’un coneixement robust que tengui implicacions pràctiques en la presa de decisions, públiques i privades, aquest procés comptarà, també, amb l’aportació de coneixement d’un comitè d’experts, coordinat pel doctor Antoni Riera Font.